Kenshi Yonezu

Kenshi Yonezu launches Shin Ultraman movie theme song “M87″

Kenshi Yonezu launches Shin Ultraman movie theme song “M87″

J-Pop singer-songwriter and music producer Kenshi Yonezu, released a new single “M87,” a theme song to the new Shin Ultraman (New Ultraman) film, on May 18 (Wed.). Ranked #1 on the Billboard JAPAN HOT 100, #69 on the Billboard Global 200, and #16 on Billboard Global Excl. US on May 25.